Protesty pracowników sądów i prokuratury

protesty

 

Niepokojące jest nie tylko to, że rząd przyjął datę 30 września 2023 r. jako datę przyznawania dodatków motywacyjnych. Przypominamy, że przy nieobecnościach brano pod uwagę każdy dzień, - czy był to urlop, czy zaplanowana wizyta u lekarza, a dyrektorom zagrożono zwolnieniami za niedostosowanie się do tego.
Istotne jest również to, że nieporozumienie podpisały związki zawodowe, które obecnie nawołują do protestów 😃 Zero zaufania niestety, bo zawsze wszystko podpisują. Natomiast niektóre z nich bywały na kongresach wówczas Solidarnej Polski - uwaga kongresach politycznych...
Co politycznie Solidarność podpisała, tego się nie cofnie. Dodatkowo budżet jest pusty - o podwójnych zapisach jeszcze opowiemy, ale zadłużenie jest potężne.
O czym zatem mowa? O jakich protestach? Znowu przeciwko premierowi? Czy w końcu przeciwko MS?
Jeszcze do tematu wrócimy, ale dziś uczulamy, realnie patrząc na fakty.