Informacje o Ogólnokrajowym związku zawodowym AR PRIM

Ogólnokrajowy związek zawodowy AR PRIM jest organizacją związkową zrzeszającą zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe.

Tworzymy strategię rozwoju i reform w sądownictwie, skutecznie do nich dążymy. Naszym celem jest walka o poprawę warunków pracy, dążenie do kształtowania sprawiedliwej polityki społecznej, dbałość o poszerzanie ram współpracy związkowej, a przez to skuteczne wywieranie wpływu na ustawodawstwo krajowe, wpływ na kształtowanie się równej, sprawiedliwej i godnej polityki płacowej oraz zarządzanie kadrami w sposób zgodny z założeniami Kontroli Zarządczej.

Optujemy za dążeniem do przeciwdziałania w stosowaniu kryteriów dyskryminacyjnych, tak w zasadach zatrudniania, wykonywania obowiązków pracowniczych, jak i zwalniania, w tym w szczególności przeciwdziałaniu mobbingowi.

Marsz

Zmiany w sądownictwie

Działamy wspólnie, aby dokonać zmian w sądownictwie, m.in. w następujących obszarach:

- stawianie się w pracy pracowników sądów w czasie choroby – wynika to z narzuconej presji dotrzymywania terminów procesowych i wykonywania ogromnej ilości obowiązków niewspółmiernej do liczby zatrudnionych osób. Co więcej finansowe nagrody dla pracowników sądu przyznawane są osobom ze 100 % frekwencją w pracy

- problemy z urlopami pracowniczymi – sądy zaczęły odchodzić od tzw. wakacji sądowych (czyli wyznaczania mniejszej liczby spraw na okres wakacyjny) a także od planowania urlopów. W rezultacie pracownikom wymiaru sprawiedliwości odmawia się urlopów, przesuwa je albo uzależnia od planów sędziów)

 

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w życiu zawodowym przez wstępowanie w szeregi naszego Związku.

 


adrem-galeria-07
adrem-galeria-05
adrem-galeria-03
adrem-galeria-06
adrem-galeria-08
adrem-galeria-04
adrem-galeria-09
adrem-galeria-10
adrem-galeria-01
adrem-galeria-02