Przynależność do związku to podwójny zysk – także finansowy.

Zbliża się czas podatkowych rozliczeń – członkowie PRIM nie zapomnijcie o uldze jaka wam przysługuje z tytułu przynależności do związku tj. o odliczeniu od dochodu zapłaconych składek.
Odliczenie jest możliwe w przypadku podatników składających PIT 37, PIT36 i PIT28, jak również łączenia PIT 36L z PIT37, PIT 28 PIT 36.
Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich tzn. mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby będące członkiem związku w momencie dokonania wpłaty oraz składki powinny być zapłacone w danym roku podatkowym (decyduje data dokonania przelewu, wpłaty).
Ważne!!!!
Jeśli składka członkowska na rzecz związku jest potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika, do udowodnienia poniesionych wydatków wystarczy informacja płatnika zamieszczona w PIT 11 (Część G poz 123).
Jeśli wpłacacie składki sami, czyli osobiście, wówczas macie obowiązek posiadać dowód wpłaty składek członkowskich zawierający: dane identyfikujące członka związku dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę i kwotę wpłaconych składek.
Niby niewiele, ale warto skorzystać, a przy okazji zobaczcie sami – PRZYNALEŻNOŚĆ DO PRIM I WSZYSTKO CO OTRZYMUJECIE NIC WAS NIE KOSZTUJE.
Łączmy siły!
Nie czekajcie, bo czekanie nic nie daje i nic nie zmieni. Razem natomiast możemy walczyć i sporo zmienić, jeśli nie na już, to w perspektywie, w której będziemy realizować kolejne kroki, akcje, pomysły – o tym jednakże we właściwym czasie.

dokumenty i zegarek