Szeroko zakrojone działania na rzecz zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników sądów.

OZZ AR PRIM w dniu 8 lutego 2023r. uczestniczył w obradach Komisji Budżetowej przy Krajowej Radzie Sadownictwa, a motywem przewodnim była oczywiście tragiczna wręcz sytuacja finansowa pracowników oraz konieczność podjęcia działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń.
Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=629162279218735&set=pcb.629162689218694

Obrady Komisji jak i późniejsze rozmowy w kuluarach trwały długo i były owocne.
Jak na stronie oficjalnej napisała KRS cyt. „Spotkania ze związkowcami służą też poszukiwaniu najlepszych rozwiązań organizacyjnych dla dobra wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji prawa dostępu obywateli do sądu i poprawie szybkości postępowań.”

W pełni oddaje to istotę i merytorykę rozmów jakie przeprowadziliśmy w imieniu i na rzecz poprawy warunków pracy pracowników sądów.
Oprócz budżetu i kwestii finansowych poruszyliśmy także problemy warunków pracy, etatyzacji na właściwym poziomie, wciąż obecnego problemu umów śmieciowych, oczywiście dyżurów aresztowych, likwidacji małych sądów co jest wysoce szkodliwe i błędne, niewidzialnych nadgodzin, za które oczywiście nie mamy płacone itd. W wielu sprawach jak usłyszeliśmy członkowie Komisji całkowicie nas popierają i mają taki sam pogląd, o wielu kwestiach dowiedzieli się dopiero od nas i to ostatnie świadczy o tym, jak ważne jest wasza reprezentacja i przynależność. Skuteczność działania to także przyjęcie właściwej perspektywy możliwych kolejnych kroków w niedalekiej przyszłości i pozyskania wsparcia różnych organów czy instytucji i to właśnie PRIM wczoraj osiągnął. Ale nie uprzedzając faktów, o kolejnych działaniach w tej skali szerokiej będziemy informować we właściwym czasie. Bo oczywiście jak wiecie związek to także praca na jednostkach, gdzie wcale nie brakuje niesprawiedliwości czy nierównego traktowania, albo chociażby stresu i sytuacji mobbingowych.
Działając zatem dwutorowo jesteśmy dla was i pozdrawiamy!

Ludzie