Wysłuchanie publiczne  przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

26 marca 2024 r. przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. I MY (jedyna organizacja związkowa) przedstawiliśmy nasze stanowisko w tej fundamentalnej dla naszego środowiska kwestii - Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem, którego działalność ma niewątpliwy wpływ na funkcjonowanie sądów, czyli naszych zakładów pracy. To organ opiniujący kandydatury do objęcia stanowisk sędziowskich, a zatem pośrednio mający wpływ na obsadę prezesów sądów, a zatem pracodawców dla wielu z nas. To organ stojący na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów i ta ostatnia kwestia jest bardzo istotna także dla nas - urzędników i pozostałych pracowników sądów - musimy uczestniczyć w działaniach, które zapewnią sądom niezależność...

Jak zawsze jesteśmy wszędzie tam, gdzie trwa debata na tematy związane z losem pracowników sądów, starając się aby nasze postulaty wybrzmiały we wszelkich gremiach, które mogą mieć wpływ na na nasze sprawy, a zatem i tu - przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaprezentujemy w Waszym imieniu istotne postulaty.

Niech cała Polska przypomni sobie, że BEZ NAS SĄDY NIE ISTNIEJĄ ! POZDRAWIAMY 🧡🧡🧡 I zapraszamy do członkostwa - im nas więcej, tym większą mamy siłę przekonywania ... 💪